Hãy tìm các điểm khác nhau giữa 2 clip.
bắt đầu

Muôn Màu Cảm Xúc

“Vì trong mỗi cô gái là cảm xúc muôn màu
Tô son một chút cho đời thêm tươi”