Hãy tìm các điểm khác nhau giữa 2 clip.XOAY NGANG MÀN HÌNH VÀ LOAD LẠI TRANG ĐỂ CHƠI GAME !

Hãy tìm ít nhất 3 điểm khác nhau giữa 2 clip bằng cách nhấp chuột vào điểm đó trong clip bên phải.
Nhấn nút để bắt đầu.